Nieuws
Terug
Accountants en inzagerecht

Publicatie van Xander van Leeuwen over accountants en inzagerecht

februari 2, 2023 Publicaties

Ten behoeve van de Leidraad voor de accountant voor middelgrote en kleine accountantskantoren van Wolters Kluwer schreef Xander van Leeuwen onderstaande bijdrage over accountants en inzagerecht. Hierin gaat hij dieper in op de civielrechtelijke grondslagen voor een inzageverzoek, de rol die het tuchtrecht daarbij speelt en – aan de hand van praktijkvoorbeelden – de positie van een accountant die door zijn cliënt, een curator of derden wordt verzocht openheid van zaken te betrachten. De bijdrage sluit af met concrete aanbevelingen voor de praktijk.

Lees de publicatie hier