Nieuws
Terug

Broker DEGIRO moet schadevergoeding betalen wegens wanprestatie bij het uitvoeren van orders van een consument met een execution-only beleggingsrekening

juli 26, 2023 Publicaties

Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening – uitspraak nr. 2023-0030

De Commissie van Beroep van het Kifid heeft in een uitspraak van 24 juli 2023 geoordeeld dat broker DEGIRO de orders van een consument met een execution-only beleggingsrekening niet heeft uitgevoerd zoals overeengekomen. DEGIRO heeft daarnaast gezwegen over de wijze waarop zij de orders uitvoerde, daarover onjuiste informatie verstrekt en de consument misleid.

De consument had een execution only-beleggingsrekening bij DEGIRO, waarbij overeengekomen was dat orders ‘direct to market’ op Euronext werden geplaatst. In april 2020 heeft DEGIRO haar klanten, waaronder de consument, per e-mail geïnformeerd over wijzigingen in het order- en uitvoeringsbeleid, zonder duidelijk te vermelden dat orders al sinds februari 2020 niet meer direct to market werden geplaatst. In september 2020 klaagde de consument, die door vasthoudendheid de werkelijke gang van zaken boven water heeft weten te krijgen, dat zijn orders via smart order router van Morgan Stanley waren geplaatst in plaats van direct to market op Euronext. De consument heeft daardoor schade geleden.

De Commissie van Beroep stelde vast dat DEGIRO de orders van de consument sinds februari 2020 inderdaad via de smart order router van Morgan Stanley heeft uitgevoerd, in strijd met de overeenkomst. DEGIRO heeft de consument hierover niet geïnformeerd en heeft op de orderoverzichten vermeld dat de orders nog steeds direct to market werden geplaatst en bovendien ten onrechte bevestigd dat zij orders direct to market uitvoerde.

Vanwege het niet nakomen van de overeenkomst en de misleiding moet DEGIRO de consument een schadevergoeding betalen. Bovendien moet DEGIRO een deel van de kosten vergoeden die de consument heeft moeten maken om de waarheid boven tafel te krijgen.

De uitspraak van de Commissie van Beroep heeft alleen gevolgen voor deze consument. Andere benadeelden zullen zich zelf tot DEGIRO en het Kifid moeten wenden. Voor hen kan het de moeite waard zijn samen op te trekken door collectief te procederen. Over de (on)mogelijkheden van collectief procederen bij het Kifid gaven mijn kantoorgenoten @Birkway Ianika Tzankova, Michiel van Eersel en ik op 1 juni 2023 een voordracht bij de Vereniging voor Financieel Recht. De voordelen van een collectieve actie bij de rechter kwamen bij die gelegenheid aan bod. Stuur ons gerust een email als je daar meer over wilt weten: xander.vanleeuwen@birkway.com.