Michiel van Eersel

Advocaat

Michiel maakte de wereldwijde financiële crisis mee net toen hij zich aansloot bij een van de eerste echte corporate & finance litigation boutiques in Nederland. Michiel specialiseerde zich in de bancaire en financieel-rechtelijke procespraktijk. Hij adviseert cliënten bij hun contacten met financieel toezichthouders en in sectorale tuchtprocedures. Michiel kent het financieel toezichtrecht als zijn broekzak, en weet zijn weg goed te vinden in de antiwitwas-regelgeving. Hij heeft daarnaast ook de nodige ervaring met de juridische aspecten van cryptovaluta en blockchain technologie.

Michiel begon zijn loopbaan binnen de ondernemingsrechtpraktijk van een van de meest vooraanstaande kantoren van Nederland. Daar hield hij zich bezig met financiële herstructureringen en grote financiële transacties. Michiel adviseert fintech startups trustkantoren en fondsbeheerders en is veelvuldig betrokken bij handhavings- en tuchtzaken en procedures over (bestuurders)aansprakelijkheid, dataprivacy en fraude in de financiële sector. Michiel is behalve jurist ook econoom en studeerde in Utrecht. Michiel is advocaat sinds 2001.

Michiel is dol op postmoderne beeldende kunst; loopt graag hard en speelt tennis. Zijn favoriete uitspraak komt van Benjamin Disraeli: “Justice is truth in action”

Talen

Nederlands, Engels, Duits en Frans